Badalona, 11 de desembre de 2018 ON PODEM ANAR?          (Segona edició) Això és el que us oferim… Les presses, algunes vegades et fan caure amb errors i en el text enviat aquesta setmana, hem anunciat l’última representació del cicle Badalona a escena, fen esment de...

Badalona 11 de desembre de 2018 ON PODEM ANAR? Això és el que us oferim… De Bach fins a música contemporània d’una manera poc convencional, sense seguir els típics cànons establerts. La formació Windu planteja un nou concepte de concert en el qual aspectes com la...

  FA CINQUANTA ANYS… 1 de desembre de 2018 01/12/1968 – CÍRCOL CATÒLIC. De nou una obra d’Alejandro Casona es representava a l’escenari del Círcol de la mà del quadre juvenil de l’entitat, va ser PROHIBIDO SUICIDARSE EN PRIMAVERA, amb direcció d’Albert Trifol....

Badalona, 04 de desembre de 2018 ON PODEM ANAR? Això és el que us oferim… Setmana amb un llarg pont, però presència d’alguns espectacles perquè per a la gent del Círcol, després de diversos mesos d ‘estar inactius, ha arribat el moment de programar, hi no han dubtat...

Que torni Canprosa! DAVID PORTABELLA La nostàlgia és un sen­ti­ment que no està taxat, així que no està escrit enlloc quan es pot inau­gu­rar l’enyor. Aquí l’objecte de nostàlgia és Els jocs flo­rals de Can­prosa, l’obra tea­tral de San­ti­ago Rusiñol diri­gida per...