Badalona 14 d’abril de 2021

FA CINQUANTA ANYS!

Aquesta era l’oferta per els badalonins, l’abril de 1971.

02/04/1971 – MUSEU MUNICIPAL. Pregó de Setmana Santa a càrrec de Santiago Udina Martorell i posteriorment concert de piano a càrrec de la concertista Josefina Gómez Toldrà.

03 i 4/04/1971 – CÍRCOL CATÒLIC. Com a participació al Concurs de Teatre juvenil, organitzat per l’Obra Sindical de Educación y Descanso, la dramàtica del Circol, va representar EDIPO EN HIROSHIMA, amb direcció d’Albert Trífol.

04/04/1971 – ORFEÓ BADALONÍ (CORO DE MARINA).  Es va presentar la recent formada Agrupació Lírica Badalona, amb l’obra LA DEL MANOJO DE ROSAS del mestre Sorozábal, on amb els veterans Pere Paulí, Anita Sánchez, Joaquim Grifol i Joaquim Maymó, van debutar els Maria Rosa L.Esteve, Juan Segarra, Agustí Pallejá, Esteban Tortajada, etc.

  COOP. EL HOGAR (MORERA) El components de l’elenc que formaven la gent de Fira d’infants es va traslladar a la barriada de Morera, fent gaudir al públic infantil del seu espectacle.

07/04/1971 – MUSEU MUNICIPAL. Després d’una llarga absència va tornar José Ramón Bona a presentar un suggestiu programa de cantants amb l’actuació de Maria Pilar Segura, Xavier Bali i l’actor i director d’escena Francisco Vals.

12/04/1971 – COOP.EL HOGAR (MORERA). El quadre escènic de l’ Orfeó Badaloní dirigit per Joaquim Grífol, va representar ELS MILIONS DE L’ONCLE de Carles Soldevila.

18/04/1971 – PLAÇA DE LA PLANA. Amb el patrocini de la Caixa de Sabadell va tenir lloc una exhibició de balls folklòrics a càrrec de l’Esbart Albada, del Círcol; l’Esbart Badalona, del Museu i l’Esbart de la Secció Femenina de Badalona.

  MUSEU MUNICIPAL. Concert de Primavera a càrrec de l’Orfeó Badaloní , amb el cor infantil Veus Alegres, amb direcció i acompanyament al piano d’Esther Martells.

  COOP. EL HOGAR (MORERA). Va tornar als escenaris el quadre escènic de l’entitat amb la representació de EL NIDO AJENO de Jacinto Benavente, amb direcció de Vicens Domènech.

21/04/1971 – ESGLÉSIA SANT JOSEP. Concert a càrrec de la CORAL SANT JORDI, amb direcció d’Oriol Martorell, organitzat per la Caixa d’Estalvis Laietana.

24/04/1971 – CASINO DE BADALONA. El Grup Gents va representar l’obra d’Alfonso Sastre CARGAMENTO DE SUEÑOS.

25/04/1971 – MUSEU MUNICIPAL. Actuació per primera vegada a Badalona del TRIO CLARET – COLOM, format per Lluís Claret (violí), Gerard Claret (violoncel·lista) i Josep Maria Colom (pianista). Va presentar el  programa i els músics, el mestre Joan Pich Santasusana.

  CENTRE P. SANT JOSEP. De nou el grup de Fira d’Infants, va presentar un espectacle – divertiment amb el títol EL CASTELL DELS TRES PERILLS.

Recull de Jaume Arqué i Ferrer.