FA CINQUANTA ANYS …I CENT TAMBÉ

DE L’1 AL 28 DE FEBRER DE 1968

04/02/1968 – CINE TEATRE VICTORIA. Festival Pro Leprosos amb l’actuació de Francesc Pi de la Serra, Núria Feliu amb el mestre Borrell, El Grup e Tres, Joan Ramón Bonet, Maria Cinta, Pau Riba, Bernadette et Genevieve i l’Orquestrina del Col·legi La Salle Barcelona.  
MUSEU MUNICIPAL. Concert que clausurava el cicle de Nadal a càrrec de l’ORFEÓ BADALONÍ, dirigit pel mestre Josep Maria Guillén.

06/02/1968 – CINE TEATRE VICTORIA. Nova actuació de MANOLO ESCOBAR amb el seu gran espectacle CORAZÓN DE ESPAÑA.

 10/02/1968 – ESCOLES SALESIANES. L’Associació d’Antics Alumnes Salesians va representar EL TRICICLO  de Fernando Arrabal i va cuidar de la direcció de Juan García.

 11/02/1968.-MUSEU MUNICIPAL. Representació escenificada de KATIUSKA, del mestre Sorozábal, amb Josefina Cubells, Josep Comas i Vicente Ferrer. En el fi de festa habitual van participar Elisa Pascual i Ramon Pastor.

CENTRE P. SANT JOSEP. El quadre escènic de la Joventut Marista va representar LA CUERDA de Patrick Hamilton.

18/02/1968.-ORFEÓ BADALONÍ (COR DE MARINA). Nova representació del quadre escènic dirigit per Joaquim Grífol que va alçar el teló amb l’obra LA PUNTAIRE de Salvador Bonavia i Panyellà.

  CENTRE P. SANT JOSEP – Per fi Josep Viñallonga va poder acabar els assajos amb el quadre escènic del Centre de VENENO PARA MI MARIDO, un text d’Alfonso Paso i es representar aquell diumenge.

  MUSEU MUNICIPAL. Festival recordant a Amadeo Vives, presentat per Ramon Bonna, amb la soprano Maria del Pilar Segura, Ricard Mayral i Josep Salvadó amb el mestre Cubells al piano.

25/02/1968 – MUSEU MUNICIPÀL. La Secció Solaz i Cultura va presentar el programa de Radio Mirtamar HIT PARADE, amb varies actuacions.

  CINE NOU. Fira d’Infants va celebrar un Festival Walt Disney, amb tot l’aforament venut.

29/02/1968 – TEATRE ZORRILLA- CINE AYA. Representació a càrrec de la Companyia de Teatre Cómic Català de l’obra UN PIS AMB ENTRADA LLIURE, amb Pau Garsaball al front

… I CENT TAMBÉ

Cap noticia sobre representacions escèniques en els números del mes de febrer de Gent Nova.

La revista tenia control militar i apareix la nota segûent:

Gent Nova, Núm. 842    2 de febrer de 1918

L’ESTAT DE GUERRA.

—Un cop l’estat de guerra declarat, han vingut a Badalona uns vuitanta soldats del regiment d’infanteria d’Estella, a les ordres d’un comandant, el qual ha assumit en nostre ciutat el manament cuidant-se del manteniment de l’ordre. •

Revista Aubada,  Núm. 2      2 de febrer de 1918

CÍRCOL CATÒLIC.

El propvinent dimarts , a les nou del vespre, tindrà lloc en el teatre de aquesta entitat una escullida representació posant-se en escena les divertides obretes: Calvo i Vico i Parlant la gent..., finalitssant-se amb la sarsueleta Càpsules Maüser.

 Revista Aubada,  Núm. 4      16 de febrer de 1918

CÍRCOL CATÒLIC.

Nombrosa i bellament escollida fou la concurrencia aplegada en la vetlla del dimarts darrer en el teatre del Círcol Catòlic amb motiu de la representació que hi fou donada.

En les obres Calvo i Vico i Parlant la gent..., que foren notablement interpretades, hi feren les delicies del públic els Srs. Bombau, Oriol, Xicart, Riera Faura, Ubachs, Serra i Rodón, essent un coronament de la vetlla còmica la xamosa sarçueleta, Capsules Maüser en la que obtingueren un èxit merescut per son treballnotable en Fornaguera, Oriol, Nadal i Gol. Amb tan agraosa sessió foren closes fins a Pasqua les funcions teatrals.

Per la present Quaresma té organitzades aquesta Entitat, una serie de conferencies amb projeccions sobre assumptes de caràcter religiós i temes varis.

Recopilat de les Revistes Aubada i Gent Nova, per Jaume Arqué.