L’APUNT
La sarsuela en català per excel·lència
de JORDI GRAU
Cancó d’amor i de guerra és una de les obres de les que sempre havíem sentit a parlar a casa. Una sarsuela catalana amb text de Lluís Capdevila i Víctor Mora i música del compositor valencià Rafael Martínez Vall. S’havia d’estrenar amb el nom de Els soldats de l’ideal i va ser prohibida en plena dictadura de Primo de Rivera pel governador civil, Milans del Bosch, per l’al·lusió gens velada a l’ideal, és a dir, la República. També va ser prohibida després de la Guerra civil. Ara la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya l’enregistrarà. Serà el treball, magne, del seu desè aniversari. Cent quaranta músics i cantants, un projecte ambiciós i arriscat. Una feinada de la Fundació Metalquimia i la feina amb voluntat de fer país de Narcís i Josep Lagares.